ผู้จัดการเขต
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 31 ตำแหน่งงาน
  Central Retail Corporation Public Company Limited's banner
  Central Retail Corporation Public Company Limited's logo
  เมืองสมุทรปราการ
  • มีประสบการณ์ระดับหัวหน้างาน 2 ปี ธุรกิจค้าปลีก-ส่ง
  • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ MS Office
  • ส่งเสริมการฝึกอบรมและความก้าวหน้าทางอาชีพ
  PTG Energy Public Company Limited's banner
  PTG Energy Public Company Limited's logo
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • จัดซื้อสินค้า สำหรับร้าน Mini-mart
  • บริหารสินค้าคงคลัง
  • บริหารต้นทุน
  Central Retail Corporation Public Company Limited's banner
  Central Retail Corporation Public Company Limited's logo
  เมืองสมุทรปราการ
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ในตำแหน่งหัวหน้างาน
  • มีประสบการณ์ธุรกิจการบริการอาหารหรือห้างสรรพสินค้า
  • ส่งเสริมการฝึกอบรมและความก้าวหน้าทางอาชีพ
  Central Retail Corporation Public Company Limited's banner
  Central Retail Corporation Public Company Limited's logo
  เมืองสมุทรปราการ
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ในตำแหน่งหัวหน้างาน
  • มีประสบการณ์ธุรกิจการบริการอาหารหรือห้างสรรพสินค้า
  • ส่งเสริมการฝึกอบรมและความก้าวหน้าทางอาชีพ
  PTG Energy Public Company Limited's banner
  PTG Energy Public Company Limited's logo
  ห้วยขวาง
  • ผู้จัดการภาค
  • กำกับดูแลและวางแผน ในการเปิดมินิมาร์ท
  • ธุรกิจค้าปลีก ร้านสะดวกซื้อ ร้านมินิมาร์ท
  Mae Fah Luang Foundation Under Royal Patronage's logo
  ปทุมวัน
  • บริหารทีมงาน การขยายสาขา
  • วิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์ร้านกาแฟ
  • บริหารงบประมาณและภาพรวมร้านกาแฟ
  PDS Holding Co., Ltd.'s banner
  PDS Holding Co., Ltd.'s logo
  จตุจักรTHB 30K - 54,999 /เดือน
  • การเดินทางสะดวก ติด BTS
  • สามารถยืืดหยุ่นเวลาทำงานได้
  • เพื่อนร่วมงานเป็นกันเอง
  ถัด ไป