ผู้จัดการเขต
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-5 จาก 5 ตำแหน่งงาน
  Kerry Express (Thailand) Limited's banner
  Kerry Express (Thailand) Limited's logo
  ภาคกลาง
  • มีประสบการณ์ในการบริหารทีมภายในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
  • วางแผนงานให้ตรงตามเป้าหมายที่ได้รับมอบหมาย
  • สามารถปฏิบัติงานในหลายจังหวัดได้
  Jubilee Enterprise Public Company Limited's banner
  Jubilee Enterprise Public Company Limited's logo

  Sales Area Manager/ผู้จัดการเขต

  Jubilee Enterprise Public Company Limited
  สาทร
  • รับผิดชอบเป้าหมายยอดขายของสาขาที่อยู่ในความดูแล
  • มีประสบการณ์ในด้านการบริหารงานขายอย่างน้อย 3 - 5ปี
  • ติดตามวิเคราะห์ยอดขายอย่างใกล้ชิดในพื้นที่ดูแล
  Central Restaurants Group (CRG)'s banner
  Central Restaurants Group (CRG)'s logo
  บางรัก
  • มีประสบการณ์ในงานด้านร้านอาหาร 5-8 ปี
  • มีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้จัดการร้าน/เขต 3-5 ปี
  • มีทักษะในการติดต่อสื่อสารที่ดี