ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 268 ตำแหน่งงาน
  พระประแดง
  • มี CPD (Continuing professional development)
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
  • จัดทำงบการเงินประจำปี
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  สาทร
  • บัญชี Accounting Information System
  • ประสบการณ์การทำงานในสายงานบัญชีอย่างน้อย 5 ปี
  • Data Collection, Processing, Management
  EASTERN SUGAR & CANE PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  EASTERN SUGAR & CANE PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  บางรัก
  • วางระบบควบคุมและตรวจสอบการปิดรายการระหว่างกัน
  • ปิดงบการเงินรวม
  • ตรวจสอบการจัดทำรายงานภาษีอากร
  Mould Mate Co., Ltd.'s banner
  Mould Mate Co., Ltd.'s logo
  สระบุรี
  • การบริหารเงินทุนหมุนเวียน
  • การวิเคราะห์ตัวเลขสถิติ
  • กองทุนสำรองเลียงชีพ, โบนัส, ประกันอุบัติเหตุ
  General Environmental Conservation Public Company Limited's logo
  ปากเกร็ดTHB 70K - 89,999 /เดือน
  • มีประสบการณ์ทำงบการเงินรวมและงบกระแสเงินสด
  • เคยผ่านงานบริษัทมหาชน
  • มีใบอนุญาต CPD , PAE สามารถใช้งานโปรแกรม SAP ได้ดี
  FN Factory Outlet Public Company Limited's banner
  FN Factory Outlet Public Company Limited's logo
  สวนหลวง
  • Closing the account-financial statement
  • Overseeing and planning taxation
  • Manage and maintain the accounting
  RUAYMAIYOOD CO., LTD.'s banner
  RUAYMAIYOOD CO., LTD.'s logo
  ปทุมวัน
  • Financial and Accounting Manager
  • สถานที่ทำงานติด BTS/MRT (Siam Square)
  • หยุด 2 วัน/สัปดาห์ (เสาร์-อาทิตย์)
  OJI Paper (Thailand) Ltd.'s banner
  OJI Paper (Thailand) Ltd.'s logo
  ปราจีนบุรี
  • Bachelor’s degree in Accounting strongly preferred
  • Minimum 12Y Cost accounting in manufacturing.
  • Exp.ERP,Movex,M3, SAP,Oracle, Dynamic AX.
  Talaypu Natural Products Co., Ltd.'s banner
  Talaypu Natural Products Co., Ltd.'s logo
  วัฒนาTHB 35K - 44,999 /เดือน
  • มีประสบการณ์ในสายงานบัญชีไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • มีความชำนาญด้านหลักการทางด้านบัญชี
  • มีความรู้ด้านภาษีอากร
  Playpark Company Limited's banner
  Playpark Company Limited's logo
  สวนหลวง
  • Statutory financial statements
  • Manage external and internal Audits
  • Strong written communication in English
  NANDA TRADE CO., LTD.'s logo
  สวนหลวง
  • ปริญญาตรีถึงปริญญาโท สาขาบัญชี
  • ประสบการณ์การทำงานด้านการตลาดไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • ประสบการณ์งานธุรกิจF&B, สินค้า Trading
  KAMU KAMU Co., Ltd.'s logo
  บางเขนTHB 35K - 44,999 /เดือน
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการบัญชี
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 10 ปี
  • สายงานใน Retail Business
  ถัด ไป