ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 260 ตำแหน่งงาน
  WSMART (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  สวนหลวง
  • ปริญญาตรี สาขาบัญชีและการเงิน
  • 6-10 ปี ในด้านงานบัญชีและการเงิน
  • CPD หรือ CPA จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
  Playpark Company Limited's banner
  Playpark Company Limited's logo
  สวนหลวง
  • Statutory financial statements
  • Manage external and internal Audits
  • Strong written communication in English
  FN Factory Outlet Public Company Limited's banner
  FN Factory Outlet Public Company Limited's logo
  สวนหลวง
  • Closing the account-financial statement
  • Overseeing and planning taxation
  • Manage and maintain the accounting
  NANDA TRADE CO., LTD.'s logo
  สวนหลวง
  • ปริญญาตรีถึงปริญญาโท สาขาบัญชี
  • ประสบการณ์การทำงานด้านการตลาดไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • ประสบการณ์งานธุรกิจF&B, สินค้า Trading
  Buriram Sugar Public Company Limited's banner
  Buriram Sugar Public Company Limited's logo
  พญาไท
  • บริหารงานบัญชีต้นทุนผลิต ต้นทุนมาตรฐาน
  • สอบทานข้อมูลสินค้าคงเหลือ,ต้นทุนสินค้าคงเหลือ
  • รายงานสินค้าคงเหลือประจำเดือนประจำไตรมาสและประจำปี
  KAMU KAMU Co., Ltd.'s logo
  บางเขนTHB 35K - 44,999 /เดือน
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการบัญชี
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 10 ปี
  • สายงานใน Retail Business
  Teo Hong Silom Group's banner
  Teo Hong Silom Group's logo
  บางนา
  • 8 years’ exp, with 5 years on management level
  • Experience working Internal Audit/Auditor
  • Bonus, gratuity, life & medical insurance
  One to One Contacts Public Company Limited's banner
  One to One Contacts Public Company Limited's logo
  ปากเกร็ด
  • มีประสบการณ์งานด้านบัญชีและการเงิน 10 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้ด้านภาษีอากรและบัญชี 10 ปีขึ้นไป
  • ถ้ามี CPA จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  Inteqc Feed Co., Ltd.'s banner
  Inteqc Feed Co., Ltd.'s logo
  ปริมณฑล-สมุทรสาคร
  • การประสานงานกับตลาดหลักทรัพย์
  • Acconting for Global Investment
  • ERP/SAP
  Smooth E Co., Ltd.'s banner
  Smooth E Co., Ltd.'s logo
  บางรัก
  • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีมากกว่า 5 ปี
  • มีความรู้ด้านบัญชีและภาษี
  • สามารถปิดงบบัญชีได้
  Terabyte Plus Public Co., Ltd. (TERA)'s banner
  Terabyte Plus Public Co., Ltd. (TERA)'s logo
  ห้วยขวาง
  • ประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีการเงินมาไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • ประสบการณ์ทำงานในระดับผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี
  • วันที่ต้องการเริ่มงาน: เร็วที่สุด
  BHIRAJ BURI COMPANY LIMITED ( BHIRAJ )'s banner
  BHIRAJ BURI COMPANY LIMITED ( BHIRAJ )'s logo
  วัฒนา
  • Working in accounting or auditing.
  • Review the contract regarding costs and expenses.
  • The preparation of financial statements.
  พระประแดง
  • มี CPD (Continuing professional development)
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
  • จัดทำงบการเงินประจำปี
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  สาทร
  • บัญชี Accounting Information System
  • ประสบการณ์การทำงานในสายงานบัญชีอย่างน้อย 5 ปี
  • Data Collection, Processing, Management
  EASTERN SUGAR & CANE PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  EASTERN SUGAR & CANE PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  บางรัก
  • วางระบบควบคุมและตรวจสอบการปิดรายการระหว่างกัน
  • ปิดงบการเงินรวม
  • ตรวจสอบการจัดทำรายงานภาษีอากร
  ถัด ไป