ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 242 ตำแหน่งงาน
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  สาทร
  • บัญชี Accounting Information System
  • ประสบการณ์การทำงานในสายงานบัญชีอย่างน้อย 5 ปี
  • Data Collection, Processing, Management
  FRESH COMMERCE CO., LTD.'s banner
  FRESH COMMERCE CO., LTD.'s logo
  พญาไท
  • Overall Accounting or Financial experience
  • Good personality, relations and Good attitude
  • Good communication in English
  EASTERN SUGAR & CANE PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  EASTERN SUGAR & CANE PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  บางรัก
  • วางระบบควบคุม และตรวจสอบการจัดทำบัญชีลูกหนี้
  • ตรวจสอบรายงานทางภาษีซื้อ (ภพ.30) ประจำเดือน
  • ตรวจสอบ/บันทึกตั้งลูกหนี้ พร้อมกระทบยอด
  Mould Mate Co., Ltd.'s banner
  Mould Mate Co., Ltd.'s logo
  สระบุรี
  • การบริหารเงินทุนหมุนเวียน
  • การวิเคราะห์ตัวเลขสถิติ
  • กองทุนสำรองเลียงชีพ, โบนัส, ประกันอุบัติเหตุ
  General Environmental Conservation Public Company Limited's logo
  ปากเกร็ดTHB 70K - 89,999 /เดือน
  • มีประสบการณ์ทำงบการเงินรวมและงบกระแสเงินสด
  • เคยผ่านงานบริษัทมหาชน
  • มีใบอนุญาต CPD , PAE สามารถใช้งานโปรแกรม SAP ได้ดี
  OJI Paper (Thailand) Ltd.'s banner
  OJI Paper (Thailand) Ltd.'s logo
  ปราจีนบุรี
  • Bachelor’s degree in Accounting strongly preferred
  • Minimum 12Y Cost accounting in manufacturing.
  • Exp.ERP,Movex,M3, SAP,Oracle, Dynamic AX.
  Talaypu Natural Products Co., Ltd.'s banner
  Talaypu Natural Products Co., Ltd.'s logo
  วัฒนาTHB 35K - 44,999 /เดือน
  • มีประสบการณ์ในสายงานบัญชีไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • มีความชำนาญด้านหลักการทางด้านบัญชี
  • มีความรู้ด้านภาษีอากร
  Seacon Co., Ltd.'s banner
  Seacon Co., Ltd.'s logo
  บางรักTHB 55K - 89,999 /เดือน
  • วางระบบการจัดทำบัญชีและการเงินให้มีมาตรฐาน
  • จัดทำรายงานและเอกสารทางบัญชี
  • ตรวจสอบและอนุมัติการจ่ายเงินทุกประเภท
  WSMART (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  สวนหลวง
  • ปริญญาตรี สาขาบัญชีและการเงิน
  • 6-10 ปี ในด้านงานบัญชีและการเงิน
  • CPD หรือ CPA จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
  Green Latex Co., Ltd.'s banner
  Green Latex Co., Ltd.'s logo
  คลองหลวง
  • Bachelor’s or Master’s Degree in Accounting
  • 5 years of experienced in Accounting
  • ประสบการณ์ด้าน ERP
  ถัด ไป