ผู้จัดการด้านเครื่องสำอาง
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน
  SSUP HOLDINGS CO., LTD.'s banner
  SSUP HOLDINGS CO., LTD.'s logo
  ชลบุรี
  • วิจัยพืชสมุนไพร
  • สำรวจรวบรวมพันธุ์พืช
  • พัฒนาสารสกัดในเครื่องสำอาง
  SSUP HOLDINGS CO., LTD.'s banner
  SSUP HOLDINGS CO., LTD.'s logo
  ราชเทวี
  • การตลาดออนไลน์เกี่ยวกับเครื่องสำอาง
  • Digital Online Marketing
  • Product launching & Go-to-market
  SSUP HOLDINGS CO., LTD.'s banner
  SSUP HOLDINGS CO., LTD.'s logo
  ชลบุรี
  • ค้นคว้าและพัฒนาสารสกัด
  • วิจัยด้านผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ
  • ดัดแปลงโครงสร้างเพื่อนำมาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง