ผู้จัดการด้านยานยนต์
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-4 จาก 4 ตำแหน่งงาน
  Summit Chugoku Seira Co., Ltd.'s banner
  Summit Chugoku Seira Co., Ltd.'s logo
  ชลบุรี
  • เพศชาย อายุ 35-45 ปี
  • มีประสบการณ์ด้านงานอุตสาหกรรมยานยนต์ 5 ปี ขึ้นไป
  • มีทักษะการสื่อสาร การวิเคราะห์ และการตัดสินใจ
  EASTERN AIR LOGISTICS CO., LTD.'s banner
  EASTERN AIR LOGISTICS CO., LTD.'s logo
  บางนาTHB 45K - 69,999 /เดือน
  • มีประสบการณ์เกี่ยวกับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์
  • มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับเหล็ก
  • VA-VE ,Kaizen ,Continuous, Improvement
  Millennium Group Corporation (Asia) Public Company Limited's banner
  Millennium Group Corporation (Asia) Public Company Limited's logo
  วังทองหลางTHB 90K - 119,999 /เดือน
  • ประสบการณ์การบริหารทีมCorporate Recruit 10ปีup
  • Strategic Planning, Analytical Skill
  • มีความรอบรู้เกี่ยวกับสื่่อ ช่องทางการสรรหาทันสมัย