ผู้จัดการด้านการลงทุน
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน
  Global Power Synergy Public Company Limited's banner
  Global Power Synergy Public Company Limited's logo
  จตุจักร
  • Treasury Management, foreign exchange market
  • F/X Management, F/X Management, F/X Derivative
  • ERP Treasury Management Module (is advantage)