ประสานงานฝ่ายขาย
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 74 ตำแหน่งงาน
  Liquid Purification Engineering International Co., Ltd.'s banner
  Liquid Purification Engineering International Co., Ltd.'s logo
  บางใหญ่
  • มีความรู้เกี่ยวกับงานทางด้านระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ
  • มีประสบการณ์ในการติดตั้งระบบ WATER System
  • สำรวจหน้างาน อ่านแบบสเก็ตแบบและจัดทำรายการอุปกรณ์
  Modernform Group Public Company Limited's banner
  Modernform Group Public Company Limited's logo
  สวนหลวง
  • ประสบการณ์ด้านงานขายโครงการ 2 ปี
  • มีรถยนต์ส่วนตัว
  • เคยผ่านงานธุรกิจเฟอร์นิเจอร์หรือที่เกี่ยวข้อง
  Central Watson Co., Ltd.'s banner
  Central Watson Co., Ltd.'s logo
  คลองเตย
  • ปรับเปลี่ยนแบบร้านและสื่อภายในร้านให้ทันสมัย
  • วิเคราะห์ และนำเสนอโอกาสในการพัฒนายอดขายภายในร้าน
  • ติดตามความเคลื่อนไหวทางการตลาดของวงการค้าปลีก
  Energy Absolute Public Company Limited's banner
  Energy Absolute Public Company Limited's logo
  ฉะเชิงเทรา
  • ดูแลการเปิด Order และจัดเอกสารต่างๆ
  • จัดทำเอกสาร Invoice สำหรับลูกค้าในวันส่งมอบ
  • ประสบการณ์ 2-5 ปีขึ้นไป
  Gourmet One Food Service (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  บางใหญ่
  • ภาษาอังกฤษ ดี ทั้งพูด อ่านและเขียน
  • มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ และวางแผนกลยุทธ์
  • ทำงานเป็นทีม ต่อรองกับผู้ขายมีไอเดียในการทำการตลาด
  ถัด ไป