ประสานงานฝ่ายขาย
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 69 ตำแหน่งงาน
  Liquid Purification Engineering International Co., Ltd.'s banner
  Liquid Purification Engineering International Co., Ltd.'s logo
  Bangyai
  • มีความรู้เกี่ยวกับงานทางด้านระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ
  • มีประสบการณ์ในการติดตั้งระบบ WATER System
  • สำรวจหน้างาน อ่านแบบสเก็ตแบบและจัดทำรายการอุปกรณ์
  Modernform Group Public Company Limited's banner
  Modernform Group Public Company Limited's logo
  Suanluang
  • ประสบการณ์ด้านงานขายโครงการ 2 ปี
  • มีรถยนต์ส่วนตัว
  • เคยผ่านงานธุรกิจเฟอร์นิเจอร์หรือที่เกี่ยวข้อง
  Attention's banner
  Attention's logo
  TalingchanTHB 25K - 34,999 /เดือน
  • จบปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า, สารสนเทศ , คอมพิวเตอร์
  • มีประสบการณ์ด้าน Project Engineer อย่างน้อย 2 ปี
  • มีความรู้ ความชำนาญพื้นฐานด้านวิศวะ
  Bonjour Fusion Co., Ltd.'s banner
  Bonjour Fusion Co., Ltd.'s logo
  Wattana
  • Opportunity to use English communication skill
  • Events & Functions experience, Self directed style
  • Performance Bonus & 5 days work
  PERSOLKELLY HR Services Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  PERSOLKELLY HR Services Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  Chumphon
  • 5 years’ experience of import/export and BOI tasks
  • Experience in liquid bulk logistic
  • Can working in Chumporn
  Prime Solution and Services Co.,Ltd.'s banner
  Prime Solution and Services Co.,Ltd.'s logo
  Prakket
  • ออกแบบ นำเสนอ สนับสนุนด้านเทคนิคแก่ฝ่ายขาย
  • มีความรู้ด้าน Network, Security, WAN, LAN
  • มีประสบการณ์ในการทำงานกับหน่วยงานภาครัฐ
  N.C.R. Rubber Industry Co., Ltd.'s banner
  N.C.R. Rubber Industry Co., Ltd.'s logo
  Sampantawong
  • ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจการตลาด
  • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้าน Online Marketing
  • Toeic Score 500 คะแนนขึ้นไป
  ถัด ไป