บัญชีต้นทุน
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 42 ตำแหน่งงาน
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s banner
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s logo
  Sathorn
  • มีความรู้ด้านบัญชีต้นทุน
  • มีความรู้ด้านบัญชีบริหารและการเงิน
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป
  Pranda Jewelry Public Company Limited's banner
  Pranda Jewelry Public Company Limited's logo
  Bangna
  • ปริญญาตรีด้านบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชีอย่างน้อย 5 ปี
  • วิเคราะห์การใช้งบประมาณ/โครงการ
  Carabao Tawandang Co., Ltd.'s banner
  Carabao Tawandang Co., Ltd.'s logo
  Bangrak
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุนโรงงาน
  • ประจำโรงงานที่อ.บางปะกง(แต่ต้องเข้า กทม.ได้บางวัน)
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
  Von Bundit Co., Ltd.'s banner
  Von Bundit Co., Ltd.'s logo
  Wattana
  • ปริญญาตรี บัญชี , ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
  • มีทักษะการคำนวณ, การติดต่อประสานงาน, ละเอียดรอบคอบ
  • ความคิดเชิงวิเคราะห์, มีทักษะการนำเสนองาน
  L.T.U. Apparels Co., Ltd.'s logo
  Bangkok Area - NakornpatomTHB 20K - 35K /เดือน
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีกับการทำบัญชีโรงงาน
  • ประสบการณ์ปิดงบการเงิน
  • มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ
  Sports Engineering and Recreation Asia Ltd.'s banner
  Sports Engineering and Recreation Asia Ltd.'s logo
  Wattana
  • 3 years of construction cost accounting experience
  • Bachelor's degree in related field preferred
  • Computer experience to include Microsoft Office
  Premier Business Inter Co., Ltd.'s banner
  Premier Business Inter Co., Ltd.'s logo
  Pathumwan
  • มีประสบการณ์ด้านบริหารบัญชีต้นทุน 5 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้ในมาตรฐานบัญชี ภาษีอากร และปิดงบบริษัท
  • ใช้โปรแกรม Excel, Word, Power Point และ Mac5 ได้
  Kim Pai Ltd., Part.'s banner
  Kim Pai Ltd., Part.'s logo

  Cost Accounting Officer

  Kim Pai Ltd., Part.
  Bangkor-laem
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุน อย่างน้อย 2 ปี
  • รับความกดดันในการทำงานภายใต้ระยะเวลาจำกัดได้
  Kim Pai Ltd., Part.'s banner
  Kim Pai Ltd., Part.'s logo
  Bangkok
  • มีประสบการณ์ในการจัดทำ/วิเคราะห์รายงานงบการเงิน
  • มีความรู้ความเข้าใจใน Activity Base Costing
  • รับความกดดันในการทำงานภายใต้ระยะเวลาจำกัดได้
  Thai Nakarin Hospital Public Company Limited's banner
  Thai Nakarin Hospital Public Company Limited's logo
  Bangna
  • มีประสบการณ์ 3 ปีขี้นไป ด้านการทำบัญชี
  • จัดเก็บข้อมูลรายได้ เพื่อนำมาวิเคราะห์
  • ผ่านประสบการณ์ธุรกิจโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  Sports Engineering and Recreation Asia Ltd.'s banner
  Sports Engineering and Recreation Asia Ltd.'s logo
  Wattana
  • 3 years of construction cost accounting experience
  • Bachelor's degree in related field preferred
  • Computer experience to include Microsoft Office
  ถัด ไป