บริหารความเสี่ยง
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 55 ตำแหน่งงาน
  Pruksa Real Estate Public Company Limited's banner
  Pruksa Real Estate Public Company Limited's logo

  Investment Risk Executive

  Pruksa Real Estate Public Company Limited
  พญาไท
  • Risk Management
  • Non Quality Asset
  • การบริหารความเสี่ยงด้านการลงทุน
  Bangkok Bank Public Company Limited's banner
  Bangkok Bank Public Company Limited's logo

  Operational Risk

  Bangkok Bank Public Company Limited
  บางรัก
  • risk management
  • New graduate is welcomed
  • walk 5 minutes walk from BTS/MRT
  Buriram Sugar Public Company Limited's banner
  Buriram Sugar Public Company Limited's logo
  พญาไท
  • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการเงิน/การธนาคาร
  • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี
  RGF HR Agent Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  RGF HR Agent Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  ห้วยขวาง
  • Well known and biggest JP financial company
  • 4-5 years Enterprise Risk Management experience
  • To be in-charged to plan, develop and monitor
  Siam Food Products Public Company Limited's banner
  Siam Food Products Public Company Limited's logo
  สาทร
  • การศึกษาปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจ การเงิน
  • ประสบการณ์ 3 ปี การวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง
  • มีความชำนาญด้าน Financial Model
  Muang Thai Life Assurance Public Company Limited's banner
  Muang Thai Life Assurance Public Company Limited's logo
  ห้วยขวาง
  • Evaluate work efficiency and effectiveness
  • Operational Audit
  • Work procedure and audit program
  Muang Thai Life Assurance Public Company Limited's banner
  Muang Thai Life Assurance Public Company Limited's logo
  ห้วยขวาง
  • IT Auditor
  • Information Technology System Auditor
  • Audit Program and Work Auditor
  PTG Energy Public Company Limited's banner
  PTG Energy Public Company Limited's logo

  IT Risk Management

  PTG Energy Public Company Limited
  ห้วยขวาง
  • พัฒนาเครื่องมือ การบริหารจัดการความเสี่ยง
  • วิเคราะห์ ประเมิน และติดตามผล ความเสี่ยง
  • พัฒนาและปรับปรุงคู่มือบริหารความเสี่ยง
  Mitr Phol Sugar Corp., Ltd.'s banner
  Mitr Phol Sugar Corp., Ltd.'s logo
  คลองเตย
  • IT Security/ Cyber Security/ IT Governance
  • Implement IT Security Policy
  • IT Compliance
  Land and Houses Bank Public Company Limited's banner
  Land and Houses Bank Public Company Limited's logo
  สาทร
  • วิเคราะห์กระบวนการทำงาน/ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
  • กำหนดแนวทางปรับลดความเสี่ยงร่วมกับหน่วยงานต่างๆ
  • ติดตามและควบคุมความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
  RGF HR Agent Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  RGF HR Agent Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  ห้วยขวาง
  • Well-known, stable company friendly & supportive
  • 2-3 years of experience as Risk Management
  • Risk Management, Strategy Management

  เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง

  ไม่เปิดเผยชื่อบริษัท
  ภาคกลาง
  • We believe potential & equal opportunity employer
  • Various development programs for career growth
  • Yearly bonus, Group insurance
  Bangkokbank (BBL)'s banner
  Bangkokbank (BBL)'s logo

  Business Investment Risk

  Bangkokbank (BBL)
  บางรัก
  • Investment Analysis, Risk Management, Market Risk
  • 2-3 years of risk experience
  • 5 minites walk from BTS/MRT
  Thai Setakij Insurance Public Co., Ltd.'s logo

  Compliance Manager

  Thai Setakij Insurance Public Co., Ltd.
  ปทุมวัน
  • insurance
  • compliance
  • risk management
  Krungthai Panich Insurance Public Company Limited's banner
  Krungthai Panich Insurance Public Company Limited's logo
  ราชเทวี
  • พิจารณารับประกันและจัดทำอัตราเบี้ยประกันภัย
  • ทำใบเตือนต่ออายุ บันทึกข้อมูลกรมธรรม์ และสลักหลัง
  • วิเคราะห์ผลการดำเนินการรับประกันภัย
  Von Bundit Co., Ltd.'s banner
  Von Bundit Co., Ltd.'s logo
  ภูเก็ต
  • วุฒิปริญญาตรี บัญชี / การเงิน / บริหาร
  • มีประสบการณ์ด้านบริหารทีมงาน
  • มีความรู้การบริหารความเสี่ยง, ความรู้เกี่ยวกบั บรร
  ถัด ไป