บริหารความเสี่ยง
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 90 ตำแหน่งงาน
  ICHITAN GROUP PCL.'s banner
  ICHITAN GROUP PCL.'s logo
  คลองเตย
  • มีความรู้ทางบริหารความเสี่ยง หรือ นักลงทุนสัมพันธ์
  • มีประสบการณ์ทำงานในบริษัทมหาชน
  • มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหา
  PRUKSA HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  PRUKSA HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  พญาไท
  • มีประสบการณ์ด้าน Sustainability, Risk management
  • ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ , ธุรกิจโรงพยาบาล
  • ธุรกิจ E-Commerce
  MBK Public Company Limited's banner
  MBK Public Company Limited's logo
  ปทุมวัน
  • การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
  • ประสบการณืทำงาน 5 ปีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ธุรกิจศูนย์การค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  AIRA Securities Public Company Limited's banner
  AIRA Securities Public Company Limited's logo
  ปทุมวัน
  • จัดสรรเงิน,งานบริหารสภาพคล่องทางการเงิน,ตราสารหนี้
  • ด้านตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืน, Trade Bond
  • บริหารความเสี่ยงทางการเงินและการลงทุน
  Frontline Engineering Co., Ltd.'s logo
  ปากเกร็ด
  • วางแผนการจัดสรรแหล่งเงินทุน
  • วางแผนและควบคุมการจัดทำประมาณการเงินสด
  • มีประสบการณ์สายงานก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  Nava Nakorn Electricity Generating Co., Ltd.'s banner
  Nava Nakorn Electricity Generating Co., Ltd.'s logo
  คลองหลวงTHB 55K - 69,999 /เดือน
  • จัดทำ และดูแลเรื่องการบริหารการลงทุนและงบประมาณ
  • วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่องบประมาณ
  • จัดทำประกันภัยทรัพย์สินของบริษัท
  T.S.B. Steel Co., Ltd.'s banner
  T.S.B. Steel Co., Ltd.'s logo
  พระประแดง
  • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายในอย่างน้อย 3 ปี
  • มีประสบการณ์ตรวจสอบกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต
  • สามารถบริหารจัดการงานได้อย่างเป็นระบบ
  Frasers Property (Thailand) Public Co., Ltd.'s banner
  Frasers Property (Thailand) Public Co., Ltd.'s logo
  ปทุมวัน
  • มีประสบการ 7 ปีขึ้นไป
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
  • มีประสบการด้านลงทุน
  Altitude Development Co., Ltd.'s banner
  Altitude Development Co., Ltd.'s logo
  สาทร
  • มีประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบภายในอย่างน้อย 5 ปี
  • ร่วมควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบ ให้มีประสิทธิภาพ
  • จัดทำแผนงานตรวจสอบประจำปีให้ครอบคลุม
  Bank of China (Thai) Public Company Limited's banner
  Bank of China (Thai) Public Company Limited's logo
  สาทร
  • At least 5 years of Operational Risk Management
  • Prior work experience from Banking industry
  • Good command of reading and written English
  ถัด ไป