บริหารความเสี่ยง
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 46 ตำแหน่งงาน
  PTG Energy Public Company Limited's banner
  PTG Energy Public Company Limited's logo
  ห้วยขวาง
  • พัฒนาเครื่องมือ การบริหารจัดการความเสี่ยง
  • วิเคราะห์ ประเมิน และติดตามผล ความเสี่ยง
  • พัฒนาและปรับปรุงคู่มือบริหารความเสี่ยง
  JCK INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  JCK INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  ยานนาวาTHB 45K - 55K /เดือน
  • วุฒิปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาการเงิน
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้
  • วิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการของกิจการ
  AFINALIN CONSULTANCY CO., LTD.'s banner
  AFINALIN CONSULTANCY CO., LTD.'s logo
  สาทร
  • การศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  • ให้คำปรึกษาด้านการบริหารการเงินส่วนบุคคล
  • มีความสนใจในการทำงานด้านการเงิน การขาย และการตลาด
  KrungThai Bank PCL's banner
  KrungThai Bank PCL's logo
  วัฒนา
  • Market​ Risk​
  • Risk Model
  • ใช้โปรแกรม R , SAS, SQL, MS เชิงลึก และ Python
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd.'s banner
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd.'s logo
  จตุจักร
  • SQL, IDEA, Power BI, Python & Data Analytics
  • CIA, CPA , CPIAT
  • Retail Products
  Thai Life Insurance Public Company Limited's banner
  Thai Life Insurance Public Company Limited's logo

  Compliance Specialist

  Thai Life Insurance Public Company Limited
  ห้วยขวาง
  • กำกับดูแลการปฏิบัติงานเพื่อให้ทุกหน่วยงาน
  • พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมาย
  • พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ในกระบวนการทำงาน
  KrungThai Bank PCL's banner
  KrungThai Bank PCL's logo
  วัฒนา
  • IFRS9 Model
  • Expected Credit Loss (ECL)
  • ใช้โปรแกรม SAS, SQL, MS เชิงลึก และ Python
  The Office of The Securities and Exchange Commission, Thailand's banner
  The Office of The Securities and Exchange Commission, Thailand's logo
  จตุจักร
  • ประสบการณ์ด้านตลาดทุน และ/หรือการบริหารความเสี่ยง
  • สามารถในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
  • Data Analytics , Power BI
  PTG Energy Public Company Limited's banner
  PTG Energy Public Company Limited's logo
  ห้วยขวาง
  • Compliance
  • งานด้านการปฎิบัติตามกฏระเบียบ
  • ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานต่างๆ
  PRTR Recruitment and Outsourcing's banner
  PRTR Recruitment and Outsourcing's logo

  Finance Analyst

  PRTR Recruitment and Outsourcing
  กรุงเทพมหานคร
  • Finance Analyst
  • Property Development
  • Financial Planning
  Buriram Sugar Public Company Limited's banner
  Buriram Sugar Public Company Limited's logo
  พญาไท
  • ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป ประสบการณ์ 3-5 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรี สาขาบัญชี/การเงิน/เศรษฐศาสตร์
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์, MS Office ได้เป็นอย่างดี
  Krungthai Panich Insurance Public Company Limited's banner
  Krungthai Panich Insurance Public Company Limited's logo
  ราชเทวี
  • พิจารณารับประกันและจัดทำอัตราเบี้ยประกันภัย
  • ทำใบเตือนต่ออายุ บันทึกข้อมูลกรมธรรม์ และสลักหลัง
  • วิเคราะห์ผลการดำเนินการรับประกันภัย
  MBK GUARANTEE COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE)'s banner
  MBK GUARANTEE COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE)'s logo
  ปทุมวัน
  • ป.ตรี-ป.โท สาขาการเงิน บริหารธุรกิจ กฎหมาย
  • มีความสามารถในด้านทักษะทางภาษาที่ใช้ในการร่างสัญญา
  • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี
  Office Of Insurance Commission's banner
  Office Of Insurance Commission's logo
  จตุจักร
  • Outstanding and stable benefit & welfare
  • National insurance regulator organization
  • Flexible working hours and work life balance
  Bangchak Corporation Public Company Limited's banner
  Bangchak Corporation Public Company Limited's logo
  พระโขนง
  • วิเคราะห์ธุรกิจ ติดตามผลดำเนินงานของบริษัท
  • บริหารจัดการงานวิเคราะห์ข้อเสนอการลงทุน
  • จัดทำแผนกลยุทธ์ แผนงบประมาณ แผนความเสี่ยง
  AWP Services (Thailand) Co. Ltd.'s banner
  AWP Services (Thailand) Co. Ltd.'s logo

  Senior Claim Assessor - Fax Claim

  AWP Services (Thailand) Co. Ltd.
  กรุงเทพมหานคร
  • Bachelor/Master degree in related field
  • Direct experience in insurance or health industry
  • 6 months+ experience in claim assessor/fax claim
  KrungThai Bank PCL's banner
  KrungThai Bank PCL's logo
  วัฒนา
  • Portfolio​ Management &​ Basel
  • Risk analysis
  • ใช้โปรแกรม SAS, SQL, MS เชิงลึก และ Python
  ถัด ไป