บริษัท ลูซี่ อีเล็คทริค ประเทศไทย จำกัด
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-4 จาก 4 ตำแหน่งงาน
  บริษัท ลูซี่ อีเล็คทริค (ประเทศไทย) จำกัด's banner
  บริษัท ลูซี่ อีเล็คทริค (ประเทศไทย) จำกัด's logo

  Safety Officer (Junior / Senior)/Safety Officer (Junior / Senior)

  บริษัท ลูซี่ อีเล็คทริค (ประเทศไทย) จำกัด
  ระยอง
  • Degree in Occupational Health & Safety.
  • Experiences in ISO45001, ISO14001
  • Excellent English Communication.
  บริษัท ลูซี่ อีเล็คทริค (ประเทศไทย) จำกัด's banner
  บริษัท ลูซี่ อีเล็คทริค (ประเทศไทย) จำกัด's logo

  Industrial Engineer (Junior & Senior)

  บริษัท ลูซี่ อีเล็คทริค (ประเทศไทย) จำกัด
  ระยอง
  • Handle new project within budget and time line.
  • B.A. in Mechanical/Industrial Engineering.
  • Experiences at least 5 years.
  บริษัท ลูซี่ อีเล็คทริค (ประเทศไทย) จำกัด's banner
  บริษัท ลูซี่ อีเล็คทริค (ประเทศไทย) จำกัด's logo

  Warehouse Manager/Warehouse Manager

  บริษัท ลูซี่ อีเล็คทริค (ประเทศไทย) จำกัด
  ระยอง
  • Good knowledge of ERP and Familiar with AX system.
  • Excellent English written and verbal communication
  • Experience with more variety of material category.
  บริษัท ลูซี่ อีเล็คทริค (ประเทศไทย) จำกัด's banner
  บริษัท ลูซี่ อีเล็คทริค (ประเทศไทย) จำกัด's logo

  Senior Accountant/Senior Accountant

  บริษัท ลูซี่ อีเล็คทริค (ประเทศไทย) จำกัด
  ระยอง
  • Experience in Manufacturing in Free Zone Area.
  • 5 years experience in General Accounting.
  • Acceptable English Communication.