บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-16 จาก 16 ตำแหน่งงาน

  พนักงานประจำหน้าร้านซีเจ เอ็กซ์เพรส

  บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด
  จังหวัดอื่นๆ

   พนักงานศูนย์กระจายสินค้า จำนวนมาก

   บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด
   ราชบุรี

    หัวหน้าแผนก Inventory (ประจำ จ.ราชบุรี)

    บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด
    ราชบุรี