นักพัฒนาระบบฐานข้อมูล
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-8 จาก 8 ตำแหน่งงาน
  SVL Corporation Limited's banner
  SVL Corporation Limited's logo
  บางรัก
  • โบนัส / Incentive (รายไตรมาส)
  • ระบบการทำงานแบบยืดหยุ่น, work from home
  • กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์, สหกรณ์ออมทรัพย์
  ReadyPlanet Co., Ltd.'s banner
  ReadyPlanet Co., Ltd.'s logo
  บางกะปิTHB 35K - 69,999 /เดือน
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 - 5 ปีในสายงานโปรแกรมเมอร์
  • พัฒนาและออกแบบระบบซอฟต์แวร์
  • มีประสบการณ์ในการพัฒนาเว็บไซต์
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  ลาดหลุมแก้ว
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  • ออกแบบระบบ มีความรู้ในระบบฐานข้อมูล (SQL server)
  • พัฒนาโปรแกรม JavaScript, Jquery, SQL Server, CSS
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  บางรัก
  • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไปในด้านการบริหารจัดการข้อมูล
  • สามารถเขียนโปรแกรม / Python / SQL / IT Structure
  • โบนัส, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, การเบิกค่ารักษาพยาบาล