ธุรการ
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 718 ตำแหน่งงาน
  DailiTech Co., Ltd. (Head Office)'s banner
  DailiTech Co., Ltd. (Head Office)'s logo
  คลองเตย
  • ชอบทำงานเกี่ยวกับทางด้าน HR
  • ชอบทำงานเอกสารและประสานงาน
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในการทำงาน
  Summit Capital Leasing Co., Ltd.'s banner
  Summit Capital Leasing Co., Ltd.'s logo
  บางรักTHB 30K - 34,999 /เดือน
  • 3-5 years of exp. in General Administration
  • Facilities Management
  • Manage administration tasks
  DailiTech Co., Ltd. (Head Office)'s banner
  DailiTech Co., Ltd. (Head Office)'s logo
  คลองเตย
  • ชอบเรียนรู้งานเกี่ยวกับทางด้านไอที
  • ชอบทำงานเอกสารและประสานงาน
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในการทำงาน
  ProMinent Fluid Controls (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  ProMinent Fluid Controls (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  สายไหม
  • ประสานงานการขายระหว่างลูกค้าและฝ่ายขาย
  • ปริญญาตรีบริหาร สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษทางอีเมล
  • ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี ขึ้นไป
  DailiTech Co., Ltd. (Head Office)'s banner
  DailiTech Co., Ltd. (Head Office)'s logo
  คลองเตย
  • ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางด้านบัญชีหรือการเงิน
  • มีความรู้พื้นฐานในระบบบัญชี
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในการทำงาน
  BJC Retail Group's logo
  บางพลี
  • มีความละเอียดรอบคอบในการปฎิบัติงาน
  • มีทักษะการประสานงานและการสื่อสารที่ดี
  • มีความสามารถในการอ่าน พูด และเขียนภาษาอังกฤษ
  The Office of The Securities and Exchange Commission, Thailand's banner
  The Office of The Securities and Exchange Commission, Thailand's logo
  จตุจักรTHB 13K - 15,999 /เดือน
  • จัดเก็บเอกสารเข้าระบบฐานข้อมูลอิเล็คทรอนิคส์
  • งานสารบรรณ ประสานงาน งานเอกสาร
  • ทักษะทางคอมพิวเตอร์ MS Office, Word, Excel
  ถัด ไป