ธุรการ
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 210 jobs
  Thonburi
  • มีความอดทนและรับมือกับสภาวะกดดันได้ดี
  • ประสบการณ์งานด้านกฎหมายและงานธุรการ
  • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  Olein Co., Ltd.'s banner
  Olein Co., Ltd.'s logo
  Bangkok
  • ชุดยูนิฟอร์ม ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ปฏิบัติงานที่สำนักงานสุขุมวิท
  • ทำงานวันจันทร์- ศุกร์ (08.00-17.00น.)
  Fourtier Consultants Co., Ltd.'s banner
  Fourtier Consultants Co., Ltd.'s logo
  Bangkok Area - Samutprakarn
  • จบการศึกษาระดับ ม.6 – ปริญญาตรี
  • สามารถใช้โปรแกรม WORD , EXCEL , POWER POINT
  • มีประสบการณ์การทำงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  LAM SOON (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  LAM SOON (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  Samutprakarn > Muang
  • มีความสามารถในการสื่อสารได้ดีในทุกระดับ
  • สามารถทำงานเป็นทีม และชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
  Next