ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด มหาชน kiatnakin phatra bank public company limited
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-7 จาก 7 ตำแหน่งงาน
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's banner
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's logo

  Software Developer (JAVA)

  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited
  วัฒนา
  • Java,Spring Framework,Hibernate,JQuery,Oracle SQL
  • computer science, software engineering
  • java development more than 3 years
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's banner
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ด้านการขาย
  • ความรู้และความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's banner
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's logo

  Credit Review Officer (Assistant Manager - Manager)

  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited
  วัฒนา
  • reviewing end-to-end credit processes
  • control processes including compliance policies
  • credit review, risk management, internal audit
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's banner
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's logo
  วัฒนา
  • Minimum of 5 years’ experience in business analyst
  • Experience in banking,treasury & securities
  • Experience in agile software development
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's banner
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's logo
  วัฒนา
  • Design business process mapping
  • use cases for solution development
  • Develop plans to improve workflow and support
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's banner
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's logo

  Mobile Developer

  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited
  วัฒนา
  • Kotlin or Swift ,Java
  • computer science, software engineering
  • Develop,deploy mobile application (Android or iOS)