ทนายความ
  Suggestions will appear below the field as you type

  การค้นหาที่เกี่ยวข้องกับ งาน ทนายความ

  1-30 จาก 73 ตำแหน่งงาน
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)'s banner
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)'s logo
  จตุจักร
  • ว่าความคดีเช่าซื้อ, กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค,คดีผบ.
  • ว่าความคดีซื้อขาย, คดีครอบครัว, คดีมรดก, คดีอาญา
  • ดำเนินการร่างสัญญา ตรวจร่างสัญญา, คดีแรงงาน
  SAPPE PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  SAPPE PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  บางกะปิ
  • Experimental Creative, Fun teamwork, Unleash talen
  • Performance bonus, Life and Medical insurance
  • 5-day work week, Flexible working hours
  PRUKSA HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  PRUKSA HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  พญาไท
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
  • มีใบอนุญาตทนายความ
  • มีประสบการณ์การฟ้องและดำเนินคดีในศาล
  Rosemont (Thailand) Co.,Ltd.'s logo
  วัฒนา
  • Bachelor or master degree in law
  • At least 5 years in the law firm and well-known
  • Excellent English business communication skills
  Government Pension Fund (GPF)'s banner
  Government Pension Fund (GPF)'s logo
  บางรัก
  • ปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์
  • มีประสบการณ์ในงานด้านกฎหมาย0-3 ปี
  • มีความรู้ทางกฎหมายและการดำเนินคดีความต่าง ๆ
  Krungthai Card Public Company Limited's banner
  Krungthai Card Public Company Limited's logo
  วัฒนา
  • ประสานงานการหารือข้อกฏหมายและเอกสาร
  • ประสานงานร่วมกับงาน Compliance
  • จัดทำหนังสือมอบอำนาจ
  Frasers Property Home (Thailand) Company Limited's banner
  Frasers Property Home (Thailand) Company Limited's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • ประสบการณ์สายงานกฎหมายจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
  • มีประกาศนียบัตรวิชาว่าความ
  • ออฟฟิศ @สามย่านมิตรทาวน์
  TD Tawandang Co., Ltd.'s banner
  TD Tawandang Co., Ltd.'s logo
  บางรัก
  • ฟ้องและแก้ต่างคดีทุกประเภทของบริษัท
  • มีประสบการณ์ด้านทนายความและประสานงานราชการ 5 ปี
  • มีทักษะการวิเคราะห์และการแก้ปัญหาที่ดี
  Thai Life Insurance Public Company Limited's banner
  Thai Life Insurance Public Company Limited's logo
  ดินแดง
  • ติดตามสืบทรัพย์เร่งรัดหนี้สินและบังคับคดีทุกประเภท
  • ให้ความเห็นและพิจารณาปัญหาข้อกฎหมาย
  • ติดต่อหน่วยงานภายนอก ทั้งหน่วยงานราชการ หรือเอกชน
  Bangchak Corporation Public Company Limited's banner
  Bangchak Corporation Public Company Limited's logo
  พระโขนง
  • ตรวจ/จัดทำร่างสัญญา
  • มีประสบการณ์ด้านการว่าความในศาล
  • การจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  Sermsuk Public Company Limited (Thai Beverage)'s banner
  Sermsuk Public Company Limited (Thai Beverage)'s logo
  ห้วยขวาง
  • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ
  • มีประสบการณ์งานด้านสัญญา 3 ปีขึ้นไป
  • นิติศาสตร์
  PM Group Company Limited's banner
  PM Group Company Limited's logo
  คลองเตย
  • มีประสบการณ์การทำงาน 3 ปี ขึ้นไป
  • Corporate law
  • มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับปานกลาง
  Bangkok Bank Public Company Limited's banner
  Bangkok Bank Public Company Limited's logo
  บางรัก
  • คดีกับลูกหนี้และหรือผู้ค้ำประกัน
  • สัญญาประนีประนอม ขออนุมัติทำสัญญา
  • ายงานการยึดทรัพย์และติดตามให้มีประกาศการขายทอดตลาด
  ถัด ไป