ช่างภาพ
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-6 of 6 jobs
  Thairung Partners Group Co., Ltd.'s banner
  Thairung Partners Group Co., Ltd.'s logo
  Klongtoey
  • ถ่ายภาพรถยนต์ เพื่อลงสื่อ Online
  • ถ่าย และ ตัดต่อคลิปวีดีโอ (review และ ขาย รถยนต์)
  • ผลิตสื่อ online (Facebook, @Line,YouTube) brief