จัดซื้อ
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 713 ตำแหน่งงาน
  Millimed Co., Ltd.'s logo
  บางเขน
  • ปริญญาตรี - ปริญญาโทสาขาการจัดการการตลาด
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีในระดับบริหารการจัดซื้อ
  • วางแผนขั้นตอนการจัดหาวัตถุดิบบรรจุภัณฑ์เครื่องจักร
  Lion Corporation (Thailand) Limited's banner
  Lion Corporation (Thailand) Limited's logo
  ยานนาวา
  • ประสานงาน เจรจาต่อรอง
  • cost saving, communication
  • จัดซื้้อ, จัดหา, พัสดุ
  Brillianz Compay Limited's banner
  Brillianz Compay Limited's logo
  สวนหลวง
  • มีประสบการณ์สายงาน จัดซื้อ-จัดจ้าง ไม่ต่ำกว่า 2 ปี
  • มีทักษะการเจรจาต่อรอง, พูดจาชัดเจนตรงประเด็น
  • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ และทำงานในสภาวะกดดันได้
  Principal Healthcare Company Limited's banner
  Principal Healthcare Company Limited's logo
  บางพลี
  • ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์, เป็นเภสัชกรจัดซื้อยา 1 ปี
  • รู้เรื่องเวชภัณฑ์, LAB, Pharmaceutical Purchasing
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, OPD,IPD, ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์
  Thai Honda Co., Ltd.'s banner
  M.C.T. International Co., Ltd.'s banner
  M.C.T. International Co., Ltd.'s logo
  ภาษีเจริญ
  • ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์จัดซื้อ
  • ด้านงานการ์เม้นท์-สิ่งทอจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  SC WORLD SOLUTION CO., LTD.'s banner
  SC WORLD SOLUTION CO., LTD.'s logo
  ห้วยขวางTHB 30K - 44,999 /เดือน
  • Purchase Manager ( Food Manufacturing )
  • Packaging & Raw material
  • Strong analytical skills
  Von Bundit Co., Ltd.'s banner
  Von Bundit Co., Ltd.'s logo
  ภูเก็ต
  • ประสบการณ์จัดซื้อธุรกิจยางพาราหรือใกล้เคียง
  • บริหารราคาซื้อยางพาราได้ดี ต่อรอง เจรจาพ่อค้ายางได
  • บริหารยางพาราส่งโรงงานได้ตามต้องการ
  T.A.C. Consumer PCL.'s banner
  T.A.C. Consumer PCL.'s logo
  สวนหลวง
  • Strategic Procurement, OEM
  • Sourcing and Negotiate Supplier or Vendor
  • 5 years of experience in procurement/sourcing
  Thai Beverage Public Company Limited's banner
  Thai Beverage Public Company Limited's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • ประสบการณ์ด้านงานจัดซื้ออย่างน้อย 2 ปี
  • ใช้งาน Microsoft Office และ Excel pivot table ได้
  • มีความรู้ในเรื่องภาษีธุรกิจ ที่เกี่ยวกับสินค้า/บริ
  ถัด ไป