การตลาดแบรนด์สินค้า
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  Mind Edge Innovation Co., Ltd.'s banner
  Mind Edge Innovation Co., Ltd.'s logo
  บางกะปิ
  • วางแผนพัฒนากิจกรรมด้านการตลาดต่างๆผ่านSocial Media
  • คิดสร้างสรรค์ไอเดียผลิต Content ที่น่าสนใจ
  • รับผิดชอบหา Influencer ต่างๆ เพื่อมารีวิวสินค้า