การจัดการข้อมูล
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 41 ตำแหน่งงาน
  Sukhumvit Asset Management Co., Ltd.'s banner
  Sukhumvit Asset Management Co., Ltd.'s logo
  จตุจักร
  • บริหารจัดการข้อมูลทรัพย์หลักประกัน
  • บริหารงานเก็บรักษาเอกสารสำคัญ
  • การบริหารงานโอนสิทธิรับจำนอง-โอนสิทธิเรียกร้อง
  SCB PROTECT CO., LTD.'s banner
  SCB PROTECT CO., LTD.'s logo
  จตุจักร
  • มีความรู้ในงานเกี่ยวกับระบบจัดการฐานข้อมูลลูกค้า
  • สามารถพัฒนาข้อมูลเพื่อการจัดแคมเปญส่งเสริมการขาย
  • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อจัดการฐานข้อมูล
  Nuui World Company Limited's banner
  Nuui World Company Limited's logo
  วังทองหลาง
  • ปริญญาตรี สาขา การตลาด เท่านั้น
  • ประสบการณ์ 0-3 ปี, ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  • มีความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วางแผนงานได้ดี
  Profascino Co., Ltd.'s banner
  Profascino Co., Ltd.'s logo

  Data & Application Support

  Profascino Co., Ltd.
  บางกอกน้อย
  • วุฒิป.ตรี,โท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ประสบการณ์ในการทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • มีความรู้ระบบ ERP, ระบบการจัดการฐานข้อมูล
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)'s banner
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)'s logo

  Data Management Officer/ฝ่ายจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลตลาดทุน (สายงานจัดการข้อมูล)

  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
  จตุจักร
  • Data Management, ออกแบบโครงสร้างข้อมูลเชิงธุรกิจ
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา Computer
  • สร้าง Data Schema / เขียน Store Procedure/Function
  TEERACHAIPHAISARN CORPORATION CO., LTD.'s banner
  TEERACHAIPHAISARN CORPORATION CO., LTD.'s logo

  WAREHOUSE SUPERVISOR

  TEERACHAIPHAISARN CORPORATION CO., LTD.
  ปริมณฑล-สมุทรปราการTHB 25K - 35K /เดือน
  • การศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ในงานคลังสินค้าอย่างน้อย 5 ปี
  • มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)'s banner
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)'s logo

  Data Analytics/ฝ่ายจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลตลาดทุน

  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
  จตุจักร
  • Business Intelligence, Power BI
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา Computer
  • Python, R
  Queen Sirikit National Convention Center.'s banner
  Queen Sirikit National Convention Center.'s logo

  PHP Programmer - CodeIgniter

  Queen Sirikit National Convention Center.
  ห้วยขวาง
  • Web Application, Responsive Web Design
  • มีความรู้ในการจัดการฐานข้อมูล mySQL
  • เขียนโปรแกรมด้วย CodeIgniter Framework
  Bangkokbank (BBL)'s banner
  Bangkokbank (BBL)'s logo
  บางรัก
  • data analysis, statistics, risk model
  • SAS enterprise, SAS programming
  • KYC, AML
  Business Services Alliance Co., Ltd.'s banner
  Business Services Alliance Co., Ltd.'s logo
  จตุจักร
  • ช่วยพัฒนา Software Web Application
  • มีความสนใจด้านระบบ MySQL,Python
  • ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์
  Equitable Education Fund (EEF)'s banner
  Equitable Education Fund (EEF)'s logo
  พญาไท
  • บริหารแผนงาน
  • Project Management
  • ความร่วมมือต่างประเทศ
  NISSAN MOTOR (THAILAND) CO., LTD.'s banner
  NISSAN MOTOR (THAILAND) CO., LTD.'s logo
  บางเสาธง
  • รายงานและบันทึกข้อมูลสถานการณ์โควิด-19
  • ตรวจสอบอุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย
  • บริหารจัดการแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ
  Charoen Pokphand Produce Co., Ltd. (CPP)'s banner
  Charoen Pokphand Produce Co., Ltd. (CPP)'s logo
  อยุธยา
  • We believe potential & equal opportunity employer
  • Various development programs for career growth
  • ุ6-day work week, Yearly bonus, Group insurance
  Universal Utilities Public Company Limited's banner
  Universal Utilities Public Company Limited's logo
  จตุจักร
  • วิศวะไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ สารสนเทศและการสื่อสาร
  • Python , JavaScript , C# , C++
  • NodeRed , NodeJS , IoTs
  Nipa Technology Co., Ltd.'s banner
  Nipa Technology Co., Ltd.'s logo
  บางรัก
  • experience in ISO system.
  • Experience in ISO 27001, ISO 20000, ISO 29110
  • Good proficiently in Microsoft office.
  ถัด ไป