• วุฒิปริญญาตรีสาขาบัญชี
  • มีประสบการณ์ด้านการเงิน มาอย่างน้อย 3 ปี
  • ประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุนโรงงานผลิตเพื่อการส่งออก

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่