• วุฒิปริญญาตรี (ด้านบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน)
  • มีประสบการณ์ การวิเคราะห์งบการเงิน (ภาษาอังกฤษ)
  • จัดทำประมาณการทางการเงิน (ภาษาอังกฤษ)

07-Aug-19

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่