• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการตลาด
  • มีประสบการณ์ตรงในงานการตลาด PR Marketing
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

28-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Graphic,Graphic Designer
  • Mac OS, Adobe Illustrator, Photoshop, In Design
  • Design, create Brochure, POP, Leaflet, Catalog

24-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่