• ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและสิ่ิงแวดล้อม
  • มีใบประกอบวิชาชีพ จป. ชีวอนามัย
  • มีประสบการณ์ 2-3 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

14-Aug-19

 

Applied
  • ติดต่อประสานงานกับลูกค้าต่างประเทศได้
  • รู้เรื่องเอกสารทางด้านส่งออก และนำเข้า
  • อายุ(ปี) : 25 - 35 ปี

14-Aug-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่