• มีบุคลิกภาพดีฉะฉาน ละเอียดรอบคอบ ใจเย็น
  • มีทักษะด้านภาษาที่สอง
  • เดินทางไปดูงานต่างประเทศได้

01-Jun-20

 

Applied
  • มีประสบการณ์ตรวจสอบบัญชี 5 ปีขึ้นไป
  • ละเอียดรอบคอบ ใจเย็น รับฟังเพื่อปรับใช้และปรับปรุง
  • มีทักษะด้านภาษาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

01-Jun-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่