• ปริญญาตรี สาขาบัญชี
  • มีประสบการณ์ในงานบัญชี 3 – 5 ปี
  • มีความชำนาญเกี่ยวกับ GL / Tax / BOI

22-Aug-17

 

Applied
  • สร้างและดูแล Web ฝั่ง Front-End
  • สามารถเขียน JavaScript (ES6), HTML5, CSS 3.0
  • มีความเข้าใจ Web Technology เป็นอย่างดี

21-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล