• ติดตั้งเครื่องจักร งานโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
  • ปวช. ขึ้นไป
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (กว.)

14-Aug-17

 

Applied
  • เดินเครื่อง โรงงานอุตสาหกรรม โรงไฟฟ้า
  • ปวช.ขึ้นไป สาขาช่างเทคนิคเขียนแบบ,ไฟฟ้า
  • ออกแบบหรือเขียนภาพ 2 – 3 มิติได้

14-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล