• วางแผนและควบคุมกระบวนการตรวจรับวัตถุดิบ
  • วางแผนและควบคุมกระบวนการตรวจปล่อยสินค้าสำเร็จรูป
  • ควบคุมการตรวจปล่อยรายงานผลในงานตรวจสอบคุณภาพ

17-Aug-17

 

Applied
  • Male / Female, age 25 -30 years old.
  • degree in Food Science or Agro – Industry
  • Minimum 1-2 years in Sales Food Ingredient

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Creating product recipe to meet customer needs
  • Planning and monitoring the quality control system
  • Coordinating with relevant in all R&D activities

07-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล