• จัดเตรียมแม่พิมพ์, Set Mold, ลงข้อมูล
  • ปวส. ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ในด้านขึ้นแม่พิมพ์พลาสติก

15-Aug-17

 

Applied
  • จัดเตรียมแม่พิมพ์, Set Mold, ลงข้อมูล
  • ปวส. ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ในด้านขึ้นแม่พิมพ์พลาสติก

11-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล