• ควบคุมด้านสายการผลิตบะหมี่ให้เป็นไปตามแผนการผลิต
  • บริหารจัดการกาลังคนให้มีประสิทธิภาพ
  • ควบคุมติดตามให้เป็นไปตม KPI ที่ตั้งไว้

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการอาหาร ,พัฒนาผลิตภัณฑ์
  • ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง 2-3 ปี ขึ้นไป
  • มีความรู้ความเข้าใจในการผลิตอาหารระดับอุตสาหกรรม

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Quality control on the production line
  • Quality control system GMP,HACCP,BRC
  • Can work shift

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล