• มีประสบการณ์การบริหารงานด้านงานขาย
  • บริหารจัดการ วางแผนกำลังพลให้เหมาะสมกับหน้างาน
  • บุคลิกภาพดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉาพะหน้าได้ดี

22-Aug-19

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่