• มีประสบการณ์โรงเเรม 4 ดาวขึ้นไป
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เเละสามารถสร้างทีมงานที่
 • มีภาวะผู้นำเเละการวางเเผนงานที่ดี

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์โรงเเรมระดับ 4 ดาวขึ้นไป
 • มีภาวะผู้นำสามมารถสร้างทีมงานที่ดีได้
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เเละวางแผนงานที่ดีได้

14-Nov-19

 

Applied
 • มีประสบการณ์ผ่านงานโรงเเรมระดับ 4 ดาวขึ้นไป
 • มีภาวะผู้นำเเละสามารถสร้างทีมงานที่ดีได้
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการวางแผนงานที่ดี

13-Nov-19

 

Applied
 • มีประสบการณ์เคยผ่านงานโรงเเรมระดับ 4 ดาวขึ้นไป
 • มีภาวะผู้นำเเละมีการสร้างทีมงานที่ดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์เเละการวางเเผนที่ดี

13-Nov-19

 

Applied
 • มีประสบการณ์โรงเเรมระดับ 4 ดาวขึ้นไป
 • สามารถทำงานเป็นทีมเเละสร้างทีมงานได้
 • มีภาวะผู้นำเเละความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

13-Nov-19

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่