• เพศ ชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป
  • การศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป ประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป
  • ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ชำนาญการจากกรมศุลกากร

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
  • หรือมีประสบการณ์งานบัญชีด้านตัวแทนพิธีการศุลกากร

13-Aug-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่