• ดูแลสื่อ Social Media ของลูกค้า
  • สนใจเทรนด์ต่างๆ ในปัจจุบัน วิเคราะห์ได้
  • วางแผนการใช้ Social Media ได้อย่างเหมาะสม

21-Aug-19

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่