• วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
  • มีความขยัน อดทน ไม่เกี่ยงงาน
  • ทำงานนอกพื้นที่บางครั้งและล่วงเวลาได้

16-Aug-17

 

Applied
  • ป.ตรี การตลาด
  • มีความรู้ด้านการตลาด งานขาย
  • มีประสบการณืด้านงานขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

16-Aug-17

 

Applied
  • หญิง อายุ 25-35 ปี
  • ป.ตรี การจัดการ เลขานุการ
  • แก้ไขสถานะการณ์เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

16-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล