• ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการ์ณ อย่างน้อย 1-2 ปี
 • มีความรู้เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนเอกสารการผลิตอาหาร

11-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ด้านเทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ
 • ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจจัดเลี้ยง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 0- 2 ปี ด้านงานประกันคุณภาพ

10-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

R&D Specialist (Factory)

Uni-President (Thailand) Ltd.

ปริมณฑล-นครปฐม

 • Food & Beverage
 • R&D
 • วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

08-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in Food Science
 • At least 5 yrs of experience in beverage industry
 • Good command of English

08-Oct-19

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่