• เพศชาย / หญิง
  • อายุตั้งแต่ 28 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • เพศ ชาย /หญิง อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
  • มีทักษะด้านการเจรจา การนำเสนอ
  • มีประสบการณ์ด้านการตลาดเกี่ยวกับการบริการสินค้า

15-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • เพศ ชาย / หญิง
  • มีประสบการณ์ด้านการสรรหาและคัดเลือกสินค้าในประเทศ
  • มีทักษะด้านการเจรจาต่อรองกับคู่ค้า

15-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล