Architect/สถาปนิก

TUSCAN HOUSES CO., LTD.

กรุงเทพมหานคร

 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาสถาปัตย์
 • มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 2 ปี

15-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา หรือสาขาอื่น
 • มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 2 ปี

15-Aug-17

 

Applied

Foreman/โฟร์แมน

TUSCAN HOUSES CO., LTD.

กรุงเทพมหานคร

 • เพศชาย-หญิง อายุ 20 - 30 ปี
 • สามารถดูแบบก่อสร้างบ้าน และคุมคนงานได้
 • วุฒิปวส.ปวช ขึ้นไป ในสาขาก่อสร้างหรือที่เกี่ยวข้อง

15-Aug-17

 

Applied

Draftsman

TUSCAN HOUSES CO., LTD.

กรุงเทพมหานคร

 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาสถาปัตย์
 • มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 2 ปี

11-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล