• ปรับปรุงและพัฒนาระบบ Web Application
  • ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ , วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่

21-Aug-17

 

Applied
  • ปรับปรุงและพัฒนาระบบ Web Application
  • ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ , วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่

18-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล