• วุฒิปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ, การตลาด
 • ประสบการณ์การทำงาน 0-3 ปี
 • สามารถพูด-เขียน ภาษาอังกฤษ ในระดับพอใช้ได้

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี มนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีประสบการณ์ด้านงานขาย 2 – 5 ปี
 • สามารถขับรถยนต์ได้ หากมีรถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

20-Aug-19

 

Applied
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขา โทรคมนาคม
 • มีประสบการณ์ 0 – 3 ปี ถ้ามีประสบการณ์ทางด้าน fiber
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี มนุษยสัมพันธ์ดี

20-Aug-19

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี วศ.บ. สาขาอิเล็กทรอนิกส์, ไฟฟ้า
 • มีความรู้ทางโปรมแกรม LabVIEW
 • ทำงานด้าน Measurement, Control & Automation

15-Aug-19

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่