• บริษัทมั่นคง สวัสดิการดี
  • โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เครื่องแบบพนักงาน
  • ทำ 5 วัน/week ยินดีรับผู้สมัครที่ไม่มีประสบการณ์

24-Feb-20

 

Applied
  • บริษัทมั่นคง สวัสดิการ ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์ OT
  • โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เครื่องแบบพนักงาน
  • ทำ 5 วัน/week ไม่มีประสบการณ์หรือเด็กจบใหม่ก็ทำได้

17-Feb-20

 

Applied
  • บริษัทมั่นคง สวัสดิการ ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์ OT
  • โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เครื่องแบบพนักงาน
  • ทำ 5 วัน/week ไม่มีประสบการณ์หรือเด็กจบใหม่ก็ทำได้

17-Feb-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่