• เขียนแบบเกี่ยวกับโครงสร้าง
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • เขียนแบบเพื่อขออนุญาตก่อสร้าง

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • ตรวจสอบทรัพย์สินของบริษัท
 • ดูแลควบคุมส่วนงานสโตร์กลางทั้งหมด

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย อายุ35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับงานก่อสร้าง
 • ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์และความชำนาญด้านจัดซื้้อ

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดทำ PAYMENT ส่งยอดให้บัญชี
 • ตัดยอดการเบิกจ่ายในโปรแกรมสำเร็จ Express
 • แยกใบกำกับภาษีส่งบัญชี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • คิดปริมาณงานเพื่อใช้ในงานประมูลต่างๆ
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • ตรวจสอบรายการสั่งวัสดุ และ BOQ งาน

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปวส. ขึ้นไป

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ปวส. ถึงปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 2 ปี

19-Aug-17

 

Applied
 • ทำเอกสารเกี่ยวกับจัดซื้อทั้งหมด
 • หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป ประสบการณ์ 2 ปี
 • ปวช.ขึ้นไป

19-Aug-17

 

Applied
 • สรรหาบุคลากร
 • ปวส. ถึงปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

19-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี (วศบ.) ขึ้นไป สาขาโยธา, เครื่องกล
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ และอดทน ตรงต่อเวลา

18-Aug-17

 

Applied
 • ชาย , หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปวส. ถึงปริญญาตรี
 • ควบคุมระบบความปลอดภัยในการทำงาน (ก่อสร้างหน้างาน)

18-Aug-17

 

Applied
 • ชาย , หญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปวส. ถึงปริญญาตรี

18-Aug-17

 

Applied
 • ชาย , หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ควบคุมงานก่อสร้าง

18-Aug-17

 

Applied
 • จัดหา Supplier หรือ ตัวแทนจำหน่ายทีมีคุณภาพ
 • ปวช. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

18-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล