• กำกับดูแล ควบคุมการทำงานในฝ่ายบัญชีต่างประเทศ
  • set up ระบบบัญชี และการควบคุมภายในของบริษัท
  • กฏหมายภาษีและบัญชีที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในเครือ

15-Aug-19

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่