tida tech company limited
  Suggestions will appear below the field as you type

  การค้นหาที่เกี่ยวข้องกับ งาน tida tech company limited

  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน ที่ tida tech company limited
  TIDA TECH Company Limited's banner
  TIDA TECH Company Limited's logo
  มีนบุรี
  • มีประสบการณ์ ด้านการนำเข้า-ส่งออกมาไม่น้อยกว่า5ปี
  • มีทักษะและความสามาถภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
  • มีความรู้และประสบการณ์ด้านการส่งออกและการอ่าน L/C