แม่บ้าน Public Area

The Lapa Co., Ltd.

ประจวบคีรีขันธ์

  • ดูแลทำความสะอาดบริเวณส่วนกลางทั้งหมด
  • เพศหญิง 2.อายุ 20 ปีขึ้นไป 3.วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
  • มีความซื่อสัตย์

16-Aug-17

 

Applied
  • สามารถปรุงอาหารตามเมนูและปฏิบัติหน้าที่
  • เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 25 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี ในตำแหน่งพ่อครัว

16-Aug-17

 

Applied
  • เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 25 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี

16-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล