• เพศชาย อายุระหว่าง 25-35 ปี
  • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช - ปวส สาขาช่างไฟฟ้า
  • มีประสบการณ์ตามสายงาน อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป

14-Aug-17

 

Applied
  • เพศชาย หรือ เพศหญิง อายุ 25-30 ปี
  • มีประสบการณ์ด้านการทำอาหารในโรงแรม
  • ภาษาอังกฤษได้บ้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ

11-Aug-17

 

Applied
  • เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 22-35 ปี
  • ระดับการศึกษา ม.6 - ปวช สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านแคชเชียร์ อย่างน้อย 1 ปี

11-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล