• ปริญญาตรี / โท ทางด้านการบริหาร การตลาด
 • ประสบการณ์ด้านงานขาย งานวิเคราะห์ 5 ปีขึ้นไป
 • Nielsen Dunnhumby EYC B2B TIMs หรืออื่นๆ

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Key Account Manager

ThaiNamthip Limited

กรุงเทพมหานคร

 • experience in Marketing, Sales, or Key Account
 • background in restaurant, foodshop in Minor Group,
 • Consumer product,

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประจำโรงงานโคราช
 • มีประสบการณ์ทำงานด้าน Recruit อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถรับมือกับความเครียดและทำงานภายใต้ความกดดัน

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Route Manager

ThaiNamthip Limited

ภาคเหนือจังหวัดอื่น

 • ประสบการณ์บริหารงานขาย งานการตลาด อย่างน้อย 2 ปี
 • มีทักษะการบริหาร การจัดการ และภาวะผู้นำ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Administrative
 • 3 years’ experience in Marketing, Sales
 • Problem solving skills and Analytical skills

11-Oct-19

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • degree, or higher, in business administration
 • 4 years of working experience is required
 • Must possess good communication skills

11-Oct-19

 

Applied
 • ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์การทำงานในด้านการขายหรือการตลาด 2 ปีขึ้น
 • มีรถยนต์ส่วนตัว และสามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้

11-Oct-19

 

Applied
 • มีความชำนาญด้าน เครื่องผลิตน้ำแข็ง ระบบความเย็น
 • มีความชำนาญด้าน เครื่องต้ม / ทอด ไฟฟ้ากำลัง
 • ปวส.หรือป.ตรี สาขาวิศกรรมไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์

11-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ป.ตรี วิศวกรรมอุตสาหกรรม / ไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • มีทักษะการเจรจา การประสานงาน การถ่ายทอดงาน

11-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้ ระบบ HACCP / KORE / GMP / ISO
 • สื่สารภาษาอังกฤษได้
 • มีประการณ์ด้านการบริหาร การจัดการ

11-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ป.ตรี สาขาอุตสาหกรรม ไฟฟ้า เครื่องกล อิเล็กทรอนิกส
 • มีประสบการณ์เรื่องการฝึกอบรมพนักงาน
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้

11-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ป.ตรี วิศวกรรมเครื่องกล
 • สามารถใช้ Auto Cat ได้
 • มีความรู้ด้านวิศวกรรมเครื่องกล / ไฟฟ้า

11-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการขาย/หัวหน้างาน 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถเดินทางไปปฎิบัติงานและประจำที่ ตจว. ได้
 • มีรถยนต์ส่วนตัว ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่

11-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ป.ตรี วิศวกรรมเครื่องกล
 • สามารถใช้ Auto Cat ได้
 • มีความรู้ด้านวิศวกรรมเครื่องกล / ไฟฟ้า

09-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • พนักงานขาย Application/ Software
 • มีประสบการณ์ขายอย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้ด้าน IT จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

09-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s or Master’s degree in Computer Science
 • Experience with distributed architectures, SOA
 • Experience at least 1 year in IT related

07-Oct-19

 

Applied