• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา การบัญชี
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชีจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ และอดทน สามารถทำงา

16-Aug-17

 

Applied
  • เพศชาย - หญิง อายุ 25 - 35 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ตรงสายงานหรือเกี่ยวข้องตั้งแต่ 1 ปี

16-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล