• พูด อ่าน เขียน อังกฤษ อยู่ในระดับดี
  • มนุษย์สัมพันธ์ดี
  • มีประสบการณืในด้านงานเลขานุการ

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล