• ดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำนิติกรรมสัญญา
  • TOEIC 450 คะแนน
  • ดำเนินงานเกี่ยวกับคดีที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายแรงงาน

22-Aug-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Develop a plan regarding tax management
  • Experience in cash management operations
  • Financial planning & accounting

20-Aug-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่