• พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้
  • ทำรายงานวิเคราะห์ข้อมูลได้
  • ใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างคล่องแคล่ว(เน้นสูตร)

15-Nov-19

THB45k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่