• ประสบการณ์ทำงานโรงงานอาหารสัตว์ 15 ปีขึ้นไป
  • มีทักษะการบริหารจัดการ
  • มีความเข้าใจระบบบริหารคุณภาพด้านอาหารสัตว์

13-Nov-19

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่