• มีประสบการณ์ในกิจกรรมเพิ่มผลผลิตและระบบคุณภาพ
  • มีความรู้ทางด้าน การประกันคุณภาพ 0-2 ปี
  • ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์อาหาร, เคมี

15-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล